Jak zmienia się rynek dedykowanego oprogramowania?

oprogramowanie dedykowane

Postanowiłem przyjrzeć się, jak zmienia się nasz rynek IT. Dokąd zmierza, z jakimi problemami borykają się polscy producenci oprogramowania dedykowanego, jakie są perspektywy rozwoju. 

 

Ogólne mechanizmy funkcjonowania rynku

Rynek dedykowanego oprogramowania jest rynkiem o niezwykle wysokiej konkurencyjności w obszarze rozwiązań prostych, jak również dążącym do specjalizacji w zakresie rozwiązań zaawansowanych, najczęściej w obszarze branż odbiorców lub konkretnego typu dostarczanego zamówienia. Ze względu na swój zakres jest to rynek mocno związany z ogólną koniunkturą gospodarki, jako że najczęściej budowa nowych narzędzi informatycznych jest działaniem inwestycyjnym, w tym często odpowiedzią na rozwój i wywołane nim problemy organizacyjne lub też wchodzenie na nowe rynki.

Trendy i zmiany

Silnie zauważalny jest trend przenoszenia się użytkowników na urządzenia mobilne z coraz szerszym zakresem prowadzonych działań, co wymusza poważne zmiany w zakresie i tworzenia interfejsów i architektury rozwiązań.

Bariery w rozwoju rynku

  • spowalniające biznes jednak stosunkowo łatwe do przezwyciężenia – konieczność wchodzenia stale w nowe rozwiązania technologiczne,
  • ograniczające biznes i trudne do przezwyciężenia – problemy z finansowaniem projektów przez klientów, zatory płatnicze, trudna sytuacja klientów zmuszająca do oszczędności/wstrzymywania projektów inwestycyjnych,
  • uniemożliwiające rozwój biznesu w jego optymalnym tempie – problem z dostępnością wykwalifikowanych pracowników, duże zachodnie firmy drenują rynek proponując stawki wynagrodzeń niemożliwe do zaproponowania przez firmy produkujące na rynek krajowy. Jednocześnie wysoka konkurencyjność firm i ogólna sytuacja rynku wywołuje silną presję na cenę realizacji.

Potencjał rozwoju

  • uproszczenie i ograniczenie obowiązków prawnych i podatkowych (często np. nakładane wymagania utrudniające konkurencyjność z firmami z innych regionów świata, a oderwane od rzeczywistości – jak np. informowanie o cookies),
  • zmiana podejścia do kwestii dotacji unijnych związanych z programem innowacyjna gospodarka – ograniczenie jednorazowo przyznawanych środków przy przyspieszeniu i uproszczeniu procedur i dostosowania ich do faktycznych możliwości beneficjentów. W większym stopniu powiązanie zawartości programów z aktualnymi trendami w rynku elektronicznym,
  • współpraca firm i uczelni wyższych które są w sposób całkowity nieprzystosowane do współpracy z środowiskiem biznesu, zwłaszcza z małymi i średnimi przedsiębiorcami, a anachroniczna organizacja i przepisy utrudniają współpracę zainteresowanym stronom.

Kierunki rozwoju

  • do lamusa odchodzi oprogramowanie na starsze typy telefonów, znika zupełnie stosowanie Adobe Flash, znacząco spada popularność oprogramowania instalowanego na rzecz SaaS,
  • rośnie znaczenie usług dostępnych w chmurze, wszelkiego rodzaju usług i oprogramowania mobilnego, oprogramowanie stosowanego w środkach transportu, oprogramowanie na wszelkiego rodzaju urządzenia przenośne, oprogramowanie dla nowej generacji AGD / RTV współpracującego z siecią Internet.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn