Jednolity Plik Kontrolny. Co to oznacza?

JPK

Proces wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego do ordynacji podatkowej rozpoczął się dwa lata temu. W tym okresie trwały konsultacje społeczne, debaty w Ministerstwie Finansów, a urzędy skarbowe miały czas na dostosowanie procesów organizacyjnych, kompetencji urzędników oraz zaplecza technologicznego. Ale jak to wygląda po stronie biznesu i wdrożenia oprogramowania?

Jest niemal pewne, że Ministerstwo Finansów jak i podlegające instytucje są w pełni przygotowane do realizacji ustawy o JPK. Na ten cel wydano 55 mln złotych, a także przeszkolono część personelu. Problem zaczyna się jednak po stronie dużych firm, które jako pierwsze zostały zobligowane do przekształcenia i integracji własnych systemów IT, w celu uzyskania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ministerstwo Finansów dopiero w pierwszej dekadzie marca opublikowało dokładny opis JPK – czyli wzór dla firm i developerów oprogramowania, czego dokładnie organy podatkowe będą żądać w czasie kontroli elektronicznych. Wzór jest zbiorem wytycznych dla dokumentu, który na polecenie US ma być wygenerowany z oprogramowania używanego w firmie i posiadać określoną strukturę logiczną.

Kto ma obowiązek dostarczyć Jednolity Plik Kontrolny?

W dużym skrócie obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostaną objęci wszyscy podatnicy prowadzący swoją księgowość dla celów podatkowych przy użyciu programów komputerowych. Różnica polega na tym, jaki okres przejściowy został zaplanowany dla firm dużych i sektora MŚP. Firmy duże ten obowiązek będą miały już od 1 lipca 2016 roku. Sektor MŚP otrzymał 2 lata więcej na aktualizację stosowanego oprogramowania i dostosowanie procesów wewnątrz firmy.  Od 1 lipca 2018 roku jednak już każdy podmiot gospodarczy będzie zobowiązany do przekazania JPK na żądanie (z wyłączeniem działalności gospodarczych zatrudniających do 9 osób, z obrotem rocznym poniżej 2 mln złotych).

Co ma zawierać JPK i jakie elementy systemów będą wymagały aktualizacji procesów i wykonania integracji oprogramowania?

  • księgi rachunkowe
  • wyciągi bankowe
  • magazyn
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  • faktury VAT
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • ewidencja przychodów

Komu ma pomóc JPK?

Ujednolicenie formy i automatyzacja procesów weryfikacji poprawności ksiąg podatkowych ma być podstawą do przyspieszenia i docelowo ułatwienia zarówno kontroli skarbowych zarówno dla przedsiębiorców jak i dla urzędów skarbowych. Oszczędności z tego tytułu mają znacznie przewyższyć wydatki poniesione przez MF na wdrożenie procedur. Samo wprowadzenie elektronicznej kontroli podatkowej i skarbowej ma  zwiększyć dochody budżetowe o 200 mln w 2016 r. oraz o 300 mln zł rocznie począwszy od 2017 r. Wprowadzenie JPK ma zmniejszyć skalę uszczupleń podatkowych nawet o 7,5 proc. rocznie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn