Zwinny sposób na projekty IT

agile cooperation

Sprawne zarządzanie projektami w firmach dostarczających oprogramowanie jest podstawą nie tylko pomyślnie realizowanych zadań, ale niesie ze sobą wiele innych korzyści zarówno dla klienta jak i developerów. Realizacja projektu IT to nie tylko sprawa wewnętrzna software house’u – warto, aby zlecający znał podstawowe cechy zwinnego zarządzania. Jakie bariery mogą pojawić się na drodze do sukcesu, jak usprawnić proces zadaniowy? Przede wszystkim warto zdefiniować dobre praktyki postępowania podczas pracy.

 

Co to jest Agile i jakie są korzyści ze stosowania takiego podejścia do zarządzania projektami?

Agile Project Management, od wielu lat jest na stałe wpisany w środowisko biznesowe i jest zaliczany do tzw. zwinnych metodyk zarządzania projektami. Jego założeniem jest zapewnienie ukończenia projektu na czas w ramach założonego budżetu – czyli dostarczenie produktu w jak najlepszej jakości odpowiadającej potrzebom biznesowym. Metodyka ta obejmująca elastyczne techniki i procedury zarządzania pracą, wymaga w pierwszej kolejności ścisłej współpracy z klientem.

Cechami zwinnego zarządzania projektami są głównie elastyczność, wydajność i współpraca. Ta niewątpliwie skuteczna forma zarządzania wymaga dużej dyscypliny pracy i koordynacji zadań, z powodu braku sztywnych struktur. Najlepszym środowiskiem gdzie Agile znajduje zastosowanie są wszystkie projekty wdrażane online. Ich charakterystyką jest między innymi  szybko zmieniający się rynek oraz często występujący brak ściśle zdefiniowanego celu. Można to doskonale zaobserwować na przykładzie chociażby startupów w modelu SaaS … no chyba, że są lub były obarczone klauzulami stosowanymi w np. w projektach unijnych. Wówczas czas oczekiwania na decyzję i środki, a następnie brak możliwości dostosowania aplikacji do zmieniających się uwarunkowań rynkowych w perspektywie 2-3 lat, często skazywał startupy na porażkę.

 

Dobre praktyki postępowania, o których warto pamiętać realizują projekty IT

Agile Project Management stawia przede wszystkim na współpracę między ludźmi oraz funkcjonalność dostarczanego rozwiązania. Jego elastyczność zapewnia reagowanie w porę na zmiany zachodzące w realizowanym projekcie. Zwinne zarządzanie projektem musi dotyczyć wszystkich parametrów współpracy.

Czym warto się kierować podejmując działania?

Zacznijmy od poprawnie skonstruowanego kontraktu, którego zapisy pozwolą na realizację projektu wg tej metodyki pracy. W drugiej kolejności trzeba zdecydować o tym, jak rozliczyć koszty. Idealną metodą rozliczania w Agile to „time & material” – czyli klient płaci dokładnie za tyle godzin pracy, ile zespół projektowy spędził na realizacji zadań. Kiedy formalności mamy za sobą, należy zadbać by obydwie strony dobrze zrozumiały swoje wzajemne oczekiwania. Niezwykle ważną składową pracy jest sprawna komunikacja zarówno w obrębie zespołu wykonawczego jak i z partnerem biznesowym – odbiorcą gotowego produktu. W tej kwestii nieocenione są różne pomocne narzędzia, gdzie można gromadzić i wymieniać informacje, czy też zgłaszać poprawki. Przykładami aplikacji pomocnych w realizowaniu zadań (a także współpracy z klientem) jest np. www.orbizer.com, Jira, ActiveCollab, Pivotal Tracker, Planbox i inne.

Podczas realizacji projektu niezbędne jest organizowanie codziennych, krótkich spotkań roboczych oraz cotygodniowych podsumowań.  W trakcie ich trwania poszczególni członkowie zespołu wykonawczego (programiści, PM’owie) poruszają wszystkie kwestie dotyczące zadań w danej iteracji. Zgłaszają, co zostało dotychczas wykonane, co jest zaplanowane na najbliższe godziny / dni lub też jakie wystąpiły trudności.

Wspomniana już wielokrotnie cecha zwinnej metodyki jaką jest elastyczność, umożliwia klientowi zmianę wymagań odnośnie projektu w trakcie jego realizacji. Ważną rzeczą jest to, by partner biznesowy w pełni rozumiał jaki wpływ będą miały żądane zmiany na dalszą część prac.Jeżeli wystąpią jakiekolwiek trudności, a zwłaszcza te mające wpływ na efekt i koszt projektu czy opóźnienie dostarczenia gotowego rozwiązania, należy szybko konsultować z klientem. Taka procedura umożliwi sprawne znalezienie środka zaradczego i dobrego rozwiązania problemu.

Agile Project Management jest aktualnie najpopularniejszą metodyką zarządzania na świecie, głównie w branży informatycznej. Mimo tego, że czasem postrzegana jest jako ryzykowna, posiada niewątpliwie wiele zalet, z których najważniejszymi są elastyczność i komunikacja. Dzięki nim wdrożenia możemy realizować poprzez spotkania z klientem – gdy nie dzieli nas duża odległość, a w przypadku realizacji off/nearshore – możemy wykorzystać cały potencjał narzędzi i aplikacji wspierających zwinne zarządzanie projektem.

agile maly v 1.1

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn