Pamiętajcie o dobrym planowaniu

particles-1373684_1280

Jakiś czas temu pisałam jak powinno wyglądać sprawne zarządzanie projektami w firmie dostarczającej oprogramowanie, czyli krótko mówiąc w każdym porządnym software house.
By odświeżyć wiedzę na temat tego czym jest Agile Project Management, warto zajrzeć na chwilę tutaj. Zwinna metodyka zakłada dostosowanie projektów do wymagań klienta wraz z ciągłym doskonaleniem w trakcie ich realizacji. Stąd niezwykle ważnym aspektem jest właściwe planowanie pracy i to od samego początku.

Jesteś zwinny? Planuj!

Panuje błędne przekonanie, że stosowanie zwinnych metodyk zarządzania nie wymaga planowania. Tymczasem jest ono istotnym elementem Agile, które ma wspierać realizację projektów programistycznych. Kiedy przyjrzymy się temu z jakich etapów składa się proces projektowy, zobaczymy wyraźnie, że każda faza wymaga właśnie planowania:

Fazy rozwoju projektu:

  • definiowanie – analiza i określenie wykonalności,
  • faza organizacyjna – kluczowa dla poprawnego planowania projektu,
  • faza wykonawcza – prace inżynierskie,
  • zamykanie – wdrażanie projektu w środowisku operacyjnym.

Rozpoczynamy nowy projekt

Moment, w którym zaczyna się nowy projekt jest z pewnością jednym z najtrudniejszych w całym przedsięwzięciu. Przygotowanie całej struktury pracy zespołu jest prawdopodobnie najbardziej żmudną i skomplikowaną fazą rozwoju oprogramowania. Zwinne metodyki zarządzania pozwalają na tym etapie na określenie wyraźnych celów i pomagają prawidłowo zdefiniować projekt. Ten etap pozwala określić bardzo ważną rzecz: czy projekt będzie przedsięwzięciem niosącym zysk oraz czy jest prawidłowo rozplanowany.

Faza organizacyjna i wykonawcza

Na tym etapie skupiamy się nad czysto biznesowymi składowymi projektu, czyli:

  • czasem wykonania,
  • budżetem
  • oraz zakresem prac.

Kluczowym staje się dobre rozplanowanie zakresu prac i ich późniejsze przeprowadzenie. Pamiętajmy, że etap organizacji nie powinien trwać zbyt długo, maksymalnie do kilku tygodni. Zdarza się, że przy mniejszych projektach faza organizacyjna i wykonawcza łączą się. Na przykład wtedy, gdy szukając rozwiązania problemu tworzymy wraz z zespołem częściowe rozwiązanie, które może być z powodzeniem rozwinięte podczas prac inżynierskich (faza wykonawcza).
Podczas fazy wykonawczej powstały na poprzednim etapie zalążek rozwiązania, ewoluuje. Proces ten powinien zakończyć się gdy oprogramowanie będzie posiadać wszystkie wymagane cechy biznesowe.

Nasz projekt został stworzony, czas na wdrożenie

Ten etap, to oczywiście wprowadzenie w życie gotowego oprogramowania w środowisko w którym będzie funkcjonowało na co dzień. Planowanie w tej ostatniej części procesu projektowego obejmuje plan wsparcia, dalszego zarządzania i rozwoju oprogramowania.

Jak widać bez dobrego planowania nie może się odbyć żaden z etapów rozwoju projektu. Zaczynamy już na etapie posiadania samej wizji produktu. Na tym etapie pomoże nam to określić czy gra jest warta świeczki i czy cele biznesowe mają szanse zostać osiągnięte. Określimy zakres projektu, harmonogram i niezbędne zasoby do jego realizacji. Przy zachowaniu zwinnych metodyk zarządzania te trzy wspomniane kwestie należy oczywiście na bieżąco aktualizować. Możemy śmiało stwierdzić, że w projekcie znajdziemy większe i mniejsze planowania, tworzące spójną całość. Na przykład daily scrum, który pomaga w koordynacji pracy i koncentruje się na omawianiu aktualnych zadań przydzielonych poszczególnym członkom zespołu projektowego. Jak widać planowanie jest wartością, która pomaga znacząco w realizacji projektu, tak by osiągnąć cele biznesowe które on zakłada.

planowanie do publi

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn